Selam dünyalı,

Sence de artık üye olarak devam etmenin zamanı gelmedi mi? Üstelik şimdi Fav10'a üye olmak aşırı kolay. Ücretsiz olduğunu söylemeye bile gerek yok zaten?

Eğer Facebook'un varsa buraya tıkla anında giriş yap.

Eğer Facebook'un yoksa şuraya tıkla ve 1 dakikada işlemi tamamlayıver.

Olur mu? İnan, pişman olmayacaksın.
Notu Gizle
Bu gece saat 23.30'dan itibaren yeni sunucuya taşınma işlemleri nedeniyle kapalıyız.

Makina Mühendisliği Ders Notları

Bu konu 'Okul Dünyası' forumundadır ve Frank Woods tarafından 6 Temmuz 2011 başlatılmıştır.

 1. Frank Woods

  Frank Woods Well-Known Member

  Katılım:
  2 Nisan 2011
  Mesajlar:
  13,190
  Konular:
  2,652
  Makina Mühendisliği Ders İçerikleri

  1.YARIYIL»
  131211100 Makine Mühendisliğine Giriş (2+0) 2
  Bir Meslek Olarak Makina Mühendisliği,Boyutlar, Birimler ve Hata,Boyutlar, Birimler ve Hata,Statik, Dinamik ve Makina Mühendisliği,Statik, Dinamik ve Makina Mühendisliği,Makina Mühendisliği ve Katı Mekaniği,Makina Mühendisliği ve Katı Mekaniği,Malzeme ve Katı Mekaniği,Akışkanlar Mekaniği ve Makina Dinamiği,Akışkanlar Mekaniği ve Makina Dinamiği,Isı Bilimleri ve Makina Dinamiği,Isı Bilimleri,Makina Mühendisliği ve Tasarım,Makina Mühendisliği ve Tasarım

  131211305 Genel Kimya (2+2) 3
  Madde, özellikleri ve ölçümü, Atomlar, Atom Kuramı, Mol Kavramı ve Kullanışı, Kimyasal bileşikler, Kimyasal tepkimeler, Sulu çözelti tepkimelerine giriş, Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonları, Gazlar, Termokimya (Isı, Kalorimetri, İş, 1.Yasa, Hess Yasası, Entalpi, Yakıtlar), Atmosfer gazları ve hidrojen, Atomun elektron yapısı (Elektromanyetik ışıma, Spektrum, Kuantum kuramı, Bohr Atom modeli), Atomun elektron yapısı (Dalga mekaniği, Elektron orbitalleri, Elektron dağılımları), Periyodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri, Kimyasal Bağlar

  131211007 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (1+2) 0
  Bilgisayar Tanımı, Tarihçesi, Temel Özellikleri, Donanım ve Yazılım kavramları, İşletim sistemine giriş, Dosya dizin kavramı, Pencere özellikleri, işletim sistemi komut istemcisi ve gezgini ile işlemler, Kelime işlemcisi uygulamaları: sayfa ve yazı ayarları, Kelime işlemcisi uygulamaları; tablo ve şekil ekleme ve düzenleme, Tablo-grafik işlemleri; tablo tanzim etme, hücre biçimlendirme, hücreler arası işlemler, işlev ekleme, Tablo-grafik işlemleri; grafik işlemleri, grafik-tablo bağlantıları, Sunu hazırlama uygulamaları; Slayt sayfa biçimlendirme, şablonlar, Sunu hazırlama uygulamaları; Animasyon, efekt ekleme, sunu tasarımı, Veri taban uygulamaları; tasarlama, oluşturma, tablolar, Veri taban uygulamaları; formlar, sorgular, Web sayfası hazırlama; web sayfası tasarımı, metin, resim ekleme, İnternet tarayıcısı ile araştırma uygulamaları, Genel ve mesleki uygulama yazılımlarının tanıtımı

  131211302 Fizik I (3+2) 4
  Ölçme ve Vektörler,Bir Boyutta Hareket,İki Boyutta Hareket,Hareket Kanunları,Dairesel Hareket,İş ve Kinetik Enerji,Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu,Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar,Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar,Katı Cisimlerin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi,Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum,Statik Denge ve Esneklik,Evrensel çekim Yasası

  131211009 İngilizce 1 (2+2) 3
  Getting to know you: Read and Write: Lopez; Vocabulary: hello, nice to meet you, Turkey, Turkish, Japan… Writing: Introducing Someone Using an ID Card/ Making an ID Card Language Functions: Subject pronouns / Possessive adjectives- verb “to be”- this / that / these / those – orders- have got/has got, My Family: Read and Write: Tina’s Big Family; Vocabulary: father, mother, sister, dark, hazel… Writing: Introducing Family Members/Making a Family Tree; Language Functions: How much/ how many- a / an / some / any / no-possessive (‘s) / of, My Lovely House: Read and Write: For “SA” Estate Agent Presents; Vocabulary: garage, bedroom, freezer, cooker, My Lovely House: Writing: Describing a house/flat/room/furniture; Language Functions: there is / there are – the definite article “ the- prepositions of time & place (in-at-on) Revision: Weeks 1,2,3, Daily Life: Read and Write: Sports Boy Eddy; Vocabulary: get, brush, have, make, do, Daily Life: Writing: Expressing Daily Routines; Language Functions: present simple, adverbs of frequency-how often, Anna is Lost: Read and Write: Cork Town; Vocabulary: straight, café, gym, florist, butcher’s, Anna is Lost: Writing:Asking for/ Giving Directions; Language Functions: can/can’t-object pronouns-singular and plural forms of nouns, Mid-Term Exam, Monday Syndrome: Read and Write: Reasearch in Africa; Vocabulary: accommodation, holiday tour, Monday Syndrome: Writing: Describing Future Plans/Planning a Holiday; Language Functions: be going to-can’t (permission)-and/or/so/because Revision: Weeks 4, 5, 6, Dear Diary: Read and Write: What’s up Vocabulary: pullover, jeans, boots, …, Dear Diary: Writing: Describing Clothes; ; Language Functions: present continuous, Traffic Monster: Read and Write: Obey the Rules; Vocabulary: speed limit, intersection, vehicle; Writing: Expressing Rules/Necessities; ; Language Functions: should/must/have to/ has to / don’t- doesn’t have to / mustn’t.

  131211306 Matematik 1 (3+2) 4
  Fonksiyon tanımı ve bazı özel fonksiyonlar: trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar,Fonksiyonlarda limit, sonsuzda limit kavramı ve sonsuz limitler,Bazı özel fonksiyonların, trigonometrik fonksiyonların, logaritmik ve üstel fonksiyonların limitleri,Fonksiyonlarda süreklilik, düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özellikleri,Türev kavramına giriş, türev almada genel kurallar, bileşik fonksiyon türevi (zincir kuralı),  kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri,Yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, türeve ilişkin teoremler, diferansiyel,Maksimum ve minimum problemleri, bağıl değişkenler. Lineer yaklaştırma,L’Hospital Kuralı, limitlerde belirsiz şekiller, Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi,Belirsiz integral, integral alma kuralları, değişken değiştirme yöntemi,Kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların, trigonometrik fonksiyonların, irrasyonel fonksiyonların integralleri,Belirli integral ve temel teoremleri,Kartezyen ve kutupsal koordinat sistemlerinde alan hesapları,Eğri yayının uzunluğunun hesabi. Hacim ve dönel yüzeylerin alanlarının hesaplanması.

  131215003 Türk Dili 1 (2+0) 2
  Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktanın kullanıldığı yerler,Dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısı; kültürün tanımı. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Virgülün kullanıldığı yerler,Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması; yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız). Dilekçe. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları,Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi. Öz geçmiş. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Büyük harflerin kullanıldığı yerler,Türk dilinin gelişimi. Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar,Türk dilinin gelişimi; Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları,Türk dilinin gelişimi; Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Lehçe, Şive, Ağız. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları,Ses Bilgisi. Türkçedeki sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin hece yapısı, kelime vurgusu. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Birleşik kelimelerin yazılışı,,Ses Bilgisi. Ses hadiseleri; ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses uyumları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları,Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. "Ki" bağlacı ve "ki" aitlik ekinin yazılışları,Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. İki nokta üst üste,Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mı, mi, mu, mü soru edatının yazılışı,Fiiller; fiil çekimleri, fiil kipleri, fiillerde kişi. Ek fiil. Yapılarına göre fiiller, yardımcı fiiller, birleşik fiiller. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Da, de bağlacının yazılışı.
  2.YARIYIL»
  131212008 Temel Bilgisayar Bilimleri (2+2) 3
  Programlamaya genel bakış,Problemlere programcı bakışı ve akış diyagramı geliştirme (flowchart),Programlama diline genel bakış, derleyiciler, hata ayıklayıcılar,Değişken tanımları, veri giriş ve çıkış fonksiyonları,Program akış kontrolü; if, while, for,Program akış kontrolü; switch-case, goto ,Operatörler; aritmetik, lojik, karşılaştırma operatörleri,Tek ve çok boyutlu diziler, matrisler, fonksyionlar,Dosyadan veri okuma, dosyaya yazma,Karmaşık veri yapıları,Göstergeçler, adres operatörü,Arayüz programlamaya giriş,Arayüz programlama uygulamaları

  131212303 Fizik II (3+2) 4
  Elektrik Alanları,Gauss Yasası,Elektriksel Potansiyel,Sığa ve Dielektrikler,Akım ve Direnç,Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası,Özindüksiyon-Karşılıklı İndüktans, Alternatif Akım Devreleri,Elektromanyetik Dalgalar

  131212010 İngilizce II (2+2) 3
  Kids & Eating: Read and Write: Breakfast Out; Vocabulary: starter, main course, lunch, soup, salad… ,Kids & Eating: Writing: Preparing Breakfast/ Luch/Dinner/Menu/Ordering Food; Language Functions: Countable- Uncountable Nouns- much/many/a lot of/ a few/ a litlle- can/may/would for requests- would like (offers – invitations); Revision: Weeks 1, 2 ,Global Warning/ Sinking Island: Read and Write: Melting Glaciers; Vocabulary: pollution, exhaust fumes, solar energy…,Global Warning/ Sinking Island: Writing: Describing Recent Changes/differences Between Routines and Current Life; Language Functions: Present Simple and present continuous-stative verbs-possessive pronouns,Famous One/ Einstein: Read and Write: Sabiha Gökçen; Vocabulary: innocent, guilty, theft, murderer…,Famous One/ Einstein: Writing: Describing past Events; Language Functions: past simple (verb “to be”)-past simple (regular/irregular verbs),Weather Forecast: Read and Write: Seasons of the Year; Vocabulary: sunny, blizzard, forecast …,Weather Forecast: Writing: Describing Weather Events/Predictions; Language Functions: future simple (will)-be going to- present continuous for future-adjectives/ -ed, -ing adjectives- comparative forms of adjectives; Revision: Weeks: 3,4,5,6,7,8,Alien Frank: Read and Write: Alien Abduction; Vocabulary: aliens, invader, space, science-fiction, planet,Alien Frank: Writing: Making up story/describing past experiences; Language Functions: past continuous and past simple-used to-could/couldn’t/had to/didn’t have to-superlative forms adjectives,Health Tips: Read and Write: Catching Cold; Vocabulary: ache, patient, nurse,Health Tips: Writing: Describing Illnesses/Health Problems; Language Functions: Conditionals (Type 0-1)-unless (if not)- present perfect tense-since/for-ever-never-just-already-yet in the present perfect tense,Youth Fashion: Read and Write: What to Wear; Vocabulary: in fashion, trend… Writing: Describing Fashion Styles/Giving Opinions; Language Functions: Relative Clauses- defining relative clauses- non-defining relative clauses, the passive; Revision

  131212307 Matematik II (3+2) 4
  Genelleştirilmiş integraller ve çeşitleri, genelleştirilmiş integraller için yakınsaklık testleri. ,Diziler ve yakınsaklık, Sonsuz serilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı, Geometrik seriler,Pozitif terimli seriler ve yakınsaklık testleri,Kuvvet serileri ve yakınsaklık aralığı, Taylor ve Maclaurin serileri,Vektör değerli fonksiyonların limit süreklilik, türev ve integrali,Çok değişkenli fonksiyonların grafikleri limit ve sürekliliği,Kısmi türevler, zincir kuralı ,Tam diferansiyel ve uygulamaları, kapalı fonksiyon türevi, Yönlü türevler, gradient ve uygulamaları,İki değişkenli fonksiyonlarda ekstremum bulunması, maksimum ve minimum problemleri, Lagrange Yöntemi,İki katlı integral hesabı, iki katlı integralde bölge dönüşümü,İki katlı integral ile alan, hacim hesabı ve ağırlık merkezinin bulunması,Üç katlı integral hesabı, üç katlı integrallerin küresel ve silindirik koordinatlar yardımıyla hesabı,Üç katlı integral ile hacim hesabı ve ağırlık merkezinin bulunması

  131212101 Statik (3+0) 3
  Mekanik Ana kavramlar, Skalerler ve vektörler, Newton Kanunları, birimler, yerçekimi kanunu, statik problemlerinin tanımı,Düzlem kuvvetler sistemi,Uzay kuvvetler sistemi,Eşdeğer kuvvet sistemleri,Eşdeğer kuvvet sistemleri,Düzlem ve uzay kuvvetler sisteminin dengesi,Ağırlık merkezi, alan,eğri ve hacimler,Taşıyıcı sistemler,Kiriş ve kablolardaki kuvvetler,Atalet momentleri:alanların atalet momentleri,Atalet momentleri:kütlelerin atalet momentleri,Sürtünme,Uygulama

  131212309 Teknik Resim  I (2+2) 3
  Teknik Resimde Geometri ,Çizgi çeşitleri ve grupları, Standart (norm) yazı,Üç görünüş çizimi,Üç görünüş çizimi,Üç görünüş çizimi,Üç görünüş çizimi,Ölçekler ve ölçülendirme prensipleri,Kesitli görünüşler,Kesitli görünüşler,Perspektifler ,Perspektifler ,Yüzey işleme işaretleri,Toleranslar

  131216004 Türk Dili II (2+0) 2
  Şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler) ,Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Sayıların yazılışı,Şekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Düzeltme işareti,Şekil bilgisi (Çekim ekleri; isimler gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kesme işareti,Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı,Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Tırnak işareti,Cümle (Cümlenin ögeleri; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Üç nokta, eğik çizgi,Cümle (Cümle çeşitleri; Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kısa çizgi, uzun çizgi,Cümle (Cümle çeşitleri, cümle tahlilleri) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Yabancı özel adların yazılışı,Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ünlem işareti,Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mastar eklerin yazılışı,Anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması,İnceleme yazıları, anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması.
  3.YARIYIL»
  131217001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nin Önemi ve İnkılap Kavramı ,Osmanlı Devleti’nin Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan İç ve Dış Sebepler ,Osmanlı Devleti’ni Kurtarmaya Yönelik Siyasal Düşünce Akımları ,Birinci Dünya Savaşı ve Savaşta Osmanlı Cepheleri,Osmanlı Topraklarının Paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve İşgaller ,Kurtuluş Yolları Arayışları, İşgallere Karşı Tepkiler ve Örgütlenmeler ,Mustafa Kemal’in Anadolu’ya gönderilmesi ve “Sine-yi Millete” Dönüş ,Kongreler: Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya Kongreleri; Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli,TBMM’nin Açılması ve Meclis’in Niteliği,İç Ayaklanmalar ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler ,Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler: Güney ve Güneydoğu Cephesi, Doğu Cephesi ve Düzenli Ordunun Kurulması, Çerkez Ethem Olayı,Sevr ve Gümrü Andlaşmaları,Sakarya Zaferi’ne Kadar Milli Mücalede: İç ve Dış Siyasal Olaylar, Askeri Gelişmeler ve Bazı Önemli Olaylar (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı ve ARMHC’nin Kurulması)

  131213103 Dinamik (3+0) 3
  Parçacık Kinematiği: Doğrusal Kinematik:Düzenli hareket, düzensiz hareket,Genel Eğrisel Hareket, mermi hareketi,Eğrisel Hareket: Normal ve Teğetsel Bileşenler ,Eğrisel Hareket: Silindirik Bileşenler,İki Parçacığın Mutlak Bağımlı Hareket Analizi, İki Parçacığın Bağıl Hareketinin Ötelenen Eksenler ile Analizi ,Kuvvet ve İvme, Parçacık sistemlerinin hareket denklemleri: dik koordinatlar ,Hareket denklemleri:Normal ve Teğetsel Koordinatlar, Silindirik koordinatlar,Merkezsel hareket ve Uzay Mekaniği ,Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji: İş ve Enerji İlkesi, Güç ve verim ,Konservatif Kuvvetler ve Potansiyel enerji, Enerjinin Korunumu,Parçacık Kinetiği: İmpuls ve Momentum, Lineer İmpuls ve Momentum İlkesi,Parçacık Sistemleri için Lineer İmpuls ve Momentum İlkesi,  Parçacık Sistemleri için Lineer Momentum Korunumu,Çarpışma, Açısal Momentum, Açısal İmpuls ve Momentum İlkeleri ,Dönem boyu işlenen tüm konuların özet olarak tekrarı

  131213102 Matematik III (3+2) 4
  Diferansiyel denklem kavramı, sınıflandırılması, basamak ve derece kavramları,Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemlerin çözümleri, integral çarpanı,Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler,Lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli ve Ricatti denklemleri,Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin tanımı, sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklemler,Sabit katsayılı homojen olmayan lineer diferansiyel denklemlerin çözümünde belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi metodu. ,Sabit katsayılı homojen olmayan lineer diferansiyel denklemlerin çözümünde operatör metodu,Sabit katsayılı homojen olmayan lineer diferansiyel denklemlerin çözümünde Cauchy-Euler denklemi,Laplace dönüşümleri, tanım ve temel kavramlar,Ters Laplace dönüşümleri ve özellikleri, Konvalisyon özellikleri ve ters laplace dönüşümünün bulunması,Lineer diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümü ile çözümü,Lineer diferansiyel denklem sistemleri, lineer sistemlerin temel teorisi,Lineer diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü.

  131213106 Teknik Resim II (2+2) 3
  Ara kesitler,Vida, somun, civata ve rondelaların çizim esasları. ,Altı köşe başlı civatalarla yapılan bağlantı örnekleri. ,Kamalı bağlantılar, kasnak montaj resmi uygulaması,Kaynaklı birleştirmeler, kasnak çizimleri,Bağlantı elemanları (pim, perno, segman, klips, bilezik). ,Bağlantı elemanları (pim, perno, segman, klips, bilezik),Yaylara ait çizim esasları,Dişli çark sistemlerine ait montaj resmi uygulamaları,Dişli çark sistemlerine ait montaj resmi uygulamaları. ,Rulmanlı yataklar, sabit bilyalı yataklara ait çizim uygulamaları. ,Makina montaj resmi hakkında genel bilgiler,Kesit ve montaj resimlerle ilgili resim okuma uygulamaları.

  131213104 Malzeme Bilgisi (3+0) 3
  Malzeme tanımı, malzemenin tarihçesi, malzeme seçimi ve çeşitleri,Metal kavramı, bağ çeşitleri ve metalik bağ, kafes yapısı,Kristalografi bilgileri, Miller ve Miller-Bravais indisleri, metalik özellikler, metallerde mukavemet, iletkenlik ve şekillenebilirlik,Termik analiz, ısıl eğriler, katılaşma tekniği bilgileri, Gibbs faz kuralı,Alaşım kavramı, iki bileşenli katı eriyik ve ötektik faz diyagramları,Peritektik, monotektik, bileşik ve karma faz diyagramları,Faz diyagramlarında konsantrasyon hesabı, katılaşma seyri ve Gibbs faz kuralı uygulamaları,Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerine giriş; çekme, basma ve çentik darbe deneyleri,Sertlik ölçme, yorulma, sürünme, eğme ve kıvılcım deneyleri, metalografik muayene yöntemleri, tahribatsız muayene yöntemleri bilgileri,Saf demir, çelik, Fe-Fe3C faz diyagramı, karbon elementinin çeliğe etkileri,Isıl işlemler, sertleştirme, temperleme ve yüzey sertleştirme yöntemleri,Sıcaklık-zaman dönüşüm diyagramları ve ısıl işlemlerde kullanılması,Çeliklerin sınıflandırılması ve bazı önemli çelik türleri,Dünya çelik standartları

  131213105 Mukavemet I (2+2) 3
  Mukavemete giriş, mukavemetin ilkeleri, katılaşma ilkesi, ayırma ilkesi, eşdeğerlik ilkesi, birinci mertebe ilkesi, süperpozisyon ilkesi, dış kuvvet ve iç kuvvet,Gerilme analizi, çekme deneyi, emniyet gerilmesi, emniyet katsayısı, malzemenin mekanik özellikleri,Termik gerilmeler, değişken kesitli çubuklar, eşit mukavemetli çubuklar, iç basınçtan doğan gerilmeler, iç basınçtan ve ısınmadan dolayı çap değişmesi,Düzlemde gerilme değişimi, asal gerilmeler, maksimum kayma gerilmeleri,Mohr çemberi, kayma gerilmesiz durum, tek ve üç eksenli gerilme durumu,Şekil değiştirme, Hooke kanununun genel hali, kayma modülü, hacimsel elastisite modülü, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları,Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntı,Düşey yüklü kirişlerde gerilme, basit eğilme, dikdörtgen kesit, ikizkenar üçgen, dairesel kesit, farklı malzemelerden imal edilmiş kiriş,Kayma gerilmeleri, eğilmede kayma gerilmeleri, Düşey yüklü kirişlerin eğim ve sehimi, elastik eğri, analitik metot, moment alanı metodu,Elastik eğri denklemleri, analatik metod, moment alanı metodu,Süperpozisyon yöntemi ile eğim ve sehim hesabı, eğilmede hiperstatik problemler, çok mesnetli kirişler, eşit mukavemetli çubuklar, kademeli kirişler,Millerin burulması, içi boş ve dolu miller,Uygulamalar

  Sosyal Seçmeli I Dersleri
  131213500 Fabrika Bakım ve Onarımı (3+0) 3
  131213501 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (3+0) 3
  İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi,İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri ,İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler,Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin genel görünümü,İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yönetmelikler,İlk yardım kuralları,Risk analizi,Atölyelerde iş güvenliği,İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde maddi ve manevi tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı,İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde maddi ve manevi tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı,Elektrik ve yangın güvenliği,Koruyucular,İşverenin sorumluluğunun kaynakları ve sorumluluk türleri
  131213502 Enerji Ekonomisi  (3+0) 3
  Enerji kaynakları ve sınıflandırılması,Fosil enerji kaynakları ve yanma,Termik santrallerde enerji üretim hesabı,Fabrika yapılarında enerji tasarrufu,Pasif enerji tasarrufu,Borularda ısı kayıpları, İzolasyon ve önemi,Sanayide enerjinin geri kazanımı,Sanayide Isı ve enerji kayıplarının hesabı,Pasif tasarrufla ilgili sanayiden örnekler,Aktif enerji tasarrufu,Çevrim veriminin artırılması,Aktif tasarrufla ilgili sanayiden örnekler,Enerji tesisleri, enerji tasarrufu ile ilgili örnek uygulamalar,Sanayiden enerji tasarrufu ile ilgili örnek uygulamalar
  131213503 Bilimsel Araştırma Teknikleri  (3+0) 3
  Bilimin tanımı, bilimin işlevleri, bilimin temel nitelikleri,Bilimsel yöntemin tanımı, aşamaları temel nitelikleri,Araştırmanın tanımı, türleri, aşamaları ve temel nitelikleri,Konu seçimi, konunun sınırlarını belirleme, araştırma modeli ve araştırma tezini oluşturma,Verinin tanımı, türleri ve veri kaynakları. ,Veri toplamada ölçme yöntemi,Veri toplamada gözlem ve görüşme yöntemleri,Veri toplamada yazışma ve belgesel tarama yöntemleri,İnternette araştırma ve internet kaynaklarından yararlanma,İnternet belgelerine ve elektronik kaynaklara başvurma yöntemleri,Bilimsel yazılarda dil etkinliği ve metin aktarmaları,Bir araştırma raporunun yazılmasındaki temel kurallar,Araştırma raporunun yazılması
  Mühendislik Etiği  (3+0) 3
  4.YARIYIL»131218002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0) 2
  Sakarya Zaferi: İç ve Dış Siyasetteki Sonuçları ,Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları ve Büyük Taarruz ,Çanakkale Olayı ve Mudanya Mütarekesi ,Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması,Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap: Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması ,1924 Anayasası ve Hukuk İnkılabı ,Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması ve Cumhuriyete Karşı İlk Tepkiler ,Eğitim İnkılabı (Harf İnkılabı, Üniversite Reformu, Tarih ve Dil İnkılabı),Ekonomi, Maliye ve Sosyal Yaşamla ilgili Diğer İnkılaplar,Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin İç ve Dış Siyaseti ,Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik,Atatürk İlkeleri: Halkçılık ve Devletçilik,Atatürk İlkeleri: Laiklik ve İnkılapçılık

  131214108 İmal Usulleri (2+2) 3
  Giriş ve temel kavramlar,Döküm yönteminin prensibi ve Kum kalıba döküm,Kokil, basınçlı, savurma ve diğer döküm yöntemleri,Döküm malzemeleri ve döküm hataları,Kaynak yönteminin esasları,Kaynak yöntemleri,Plastik şekil verme yönteminin esasları,Haddeleme, dövme, ekstrüzyon, vd. yöntemler,Plastik sac işleme usulleri,Talaşlı imalatın esasları,Tornalama, frezeleme,Diş açma ve dişli imalatı, Taşlama ve hassas yüzey işleme yöntemleri,Toz metalurjisi yöntemi,Elektro erozyon ve elektro-kimyasal işleme

  Mukavemet-II (2+2) 3
  Giriş, iki ve üç boyulu gerilme ve şekil değiştirmeler,Yer değiştirme ve zorlanma hesabı,Kırılma Hipotezleri,Kırılma Hipotezleri devam,Enerji Metodları,Kırılma mekaniği,Kuvvetin zamanla değişmesi-yorulma,Eğik Eğilme , Uygulamalar,Kesmeli Eğilme , Uygulamalar,Burkulma, Uygulamalar,Eğilme ve Burulma ,Uygulamalar,Eğri eksenli çubuklar,Uygulamalar

  131214107 Sayısal Analiz (3+2) 4
  Taylor ve Maclauren serileri, hata tanımları,Sonlu farklar ile hesaplar (ileri, geri ve merkezi farklar),İnterpolasyon ve ekstrapolasyon yöntemleri,Çift interpolasyon ve çeşitli uygulamaları,Lineer olmayan denklemlerin çözümü,Nümerik integrasyon yöntemleri,İki katlı integrallerin hesabı (yamuklar, simpson ve Gauss kuad.),Lineer denklemlerin sayısal çözümlerinin uygulamaları ,Matrislerin tanımları, işlem özellikleri ve gauss yok etme yöntemi,Lineer denklem sistemlerinin çözümü (iteratif yöntemler),En Küçük Kareler Metodu,Başlangıç değer problemleri,Sınır değer problemleri

  131214109 Termodinamik I (3+0) 3
  Basınç, sıcaklık ölçümleri ve ölçekleri, termodinamiğin “O”. yasası,Saf madde ve Özelikler,Hal postulası ve faz değişimleri,Faz değişim diyagramları,Mükemmel gaz eşitliği,Gerçek gaz denklemleri,Isı ve iş,İç enerji, Entalpi ve Özgül ısılar,Termodinamiğin I . yasası,Kapalı sistemlerde I. Yasa çözümlemeleri,Açık sistemlerde I. Yasa çözümlemeleri,Termodinamiğin II . yasası ve Carnot çevrimi,Isı makinaları ve Isı pompaları,Clausius eşitsizliği ve Entropi

  131214110 Mühendislik Malzemeleri (3+0) 3
  Çelik alaşımları, alaşım elemanlarının genel etkileri,Kritik soğutma hızı, kaynak edilebilirliğe etkiler; karbon, mangan ve kromun özel etkileri.,Mo, V, W, Co, Al, Ti, Nb, Ta, Cu ve Ni’in özel etkileri,Bakır ve bakırın pirinç alaşımları,Bakırın tunç ve özel tunç alaşımları,Alüminyum ve alaşımları,Magnezyum, çinko ve nikel alaşımları,Dökme çelik, dökme demir; kır, temper ve küre grafitli dökme demirler,Malzeme kusurları (Anizotropi, lunker, gaz kabarcıkları, yapı kirleticileri (inklüzyonlar, empüriteler, segregasyon),Malzeme kusurları (Anormal kırılma ve yırtılmalar, diğer malzeme kusurları),Plastiklerin özellikleri, çeşitleri,Plastiklerin özellikleri, çeşitleri,Seramik malzemeler,Kompozit malzemeler

  131214506 Kalite Kontrolü (Sosyal Seçmeli II)  (3+0) 3
  Kalite, kalite kontrolü ve müşteri memnuniyeti kavramları,Kalite kontrolünün aşamaları, amaçları, yeri ve zamanının belirlenmesi,Kalite kontrol bölümünün örgütlenmesi,Muayene görevlilerinin sorumlulukları,Kalite kontrolünde başarısızlık nedenleri,Kalite maliyetleri ve maliyetlerin azaltılması, uygun kalite kontrol miktarı,Kalite kontrolünde istatistiksel yöntemler, kabul örneklemesi,İstatistiksel kontrole genel bakış, tesadüfi ve özel faktörler,X, R, c ve p şemaları,Kalite yönetiminin tanımı ve tarihi gelişmesi,Kalite yönetiminde model ve standartlar ,Kalite kontrolünde proje tasarımı ve proje önerisi hazırlama,Kalite projelerinde başlatılma gerekçeleri,Kalite kontrol projesinde Ar-Ge çalışmaları, yöntem, teknik, araç gereç ve iş akışının planlanması, sistem analizi

  131214507 Bilimde Eleştirel Düşünce (Sosyal Seçmeli II) (3+0) 3
  Eleştirel düşünceye giriş; temel kavramlar,Eleştirel düşünce ve önemi nedir?,Eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörler,Eleştirel düşünce nasıl yapılmalıdır,Bilimde eleştirel düşünce yaklaşımı,Tez yada sorunun açık ifadesinin tespiti,Nedenler arama, iyi bilgilendirilmeye çalışma,Güvenilir kaynak kullanma becerisi,Durumu bütünüyle göz önüne alabilme,Asıl yada temel sorunu akılda tutabilme,Seçenekler arama yöntemi,Bir bütünün parçalarını düzenli biçimde ele alma,Uygulama çalışmaları,Uygulama çalışmaları

  131214505 Enerji ve Çevre (Sosyal Seçmeli II) (3+0) 3
  Enerji Kaynakları,Petrol ,Elektrik Enerjisi ve Nuke,Türkiye Enerji Politikası ve Doğal Gaz ,Çevre Bilinci,21. yy Çevre Sorunları,Atıklar,Kirlilik Ticareti ,10-50 yıl dilimi için Enerji ve Alternatifler ,Küresel Isınma ,Küresel Güvenlik ve Radyoaktivite ,Öğrenci sunuşu + Açıklamalar ,Öğrenci sunuşu + Açıklamalar ,10-50 yıl dilimi için Enerji ve Alternatifler

  Yukarı

  5.YARIYIL»131215119 İmalat Mühendisliği (3+0) 3
  Giriş ve temel kavramlar,İşleme kalitesi, boyut toleransları,Geometrik ve yüzey kalitesi toleransları,Boyutlandırma-Renard serileri,Mil-delik geçme sistemleri ve tolerans değerlerini hesaplama,Takım tezgâhlarının temel yapısı ve özellikleri,Talaş kaldırma yönteminin esasları,Takım malzemeleri ve kesme sıvıları,Tornalama işleminde kuvvet ve güç analizleri,Çevresel frezeleme işleminde kuvvet ve güç analizleri,Alın frezeleme işleminde kuvvet ve güç analizleri,Plastik şekil verme işlemlerinde kuvvet ve güç analizleri,İşleme süresi ve maliyet hesaplamaları,Proses kontrol ve istatistikî yöntemler

  131215113 Makine Elemanları I (2+2) 3
  Makine Elemanlarına Giriş ,Makine konstrüksüyonunda mukavemet hesabının esasları/Gerilme-Zorlanma ,Makine konstrüksüyonunda mukavemet hesabının esasları/Mukavemet sınırları-Hesap yöntemleri ,Toleranslar ve Yüzey kaliteleri ,Miller ve Akslar ,Mil-Göbek Bağlantıları/Kamalar ,Mil-Göbek Bağlantıları/Konik-Sıkı Geçmeler ,Cıvata Bağlantıları/Bağlama Cıvataları-Giriş ,Cıvata Bağlantıları/Bağlama Cıvataları-Mukavemet Hesabı ,Cıvata Bağlantıları/Hareket Cıvataları ,Kaynak –Lehim-Yapıştırma-Perçin Bağlantıları/Kaynak ,Kaynak –Lehim-Yapıştırma-Perçin Bağlantıları/Lehim-Yapıştırma ,Kaynak –Lehim-Yapıştırma-Perçin Bağlantıları/Perçin ,Yaylar

  131214111 Mekanizma Tekniği (2+2) 3
  Temel kavramlar: Kinematik çiftler, Mekanizma çeşitleri, mekanizmaların serbestlik dereceleri, Kol mekanizmalarının kurum teorisi, vd,Kol mekanizmalarının kinematiği: Grafik metot, Grafo-Analitik metot, Analitik metot, Ani dönme merkezleri,Kol mekanizmalarında hareket denklemleri. ,Kol mekanizmalarının konum, hız ve ivme analizleri için hareket denklemleri,Kol mekanizmalarının konum, hız ve ivme analizleri için hareket denklemleri,Dişli mekanizmalarının kinematiği: Çarkların kavraşmasının temel kinematik kanunu, dişli mekanizmalarının sınıflandırılması,Kam mekanizmaları: Tipleri ve konstrüksiyon yapıları,Kam mekanizmalarının Kinematik analizi, Kam mekanizmalarının Kinematik ve dinamik şartı,Kam mekanizmalarının sentezi,Kinetostatik analiz: Temel kavramlar,,Kinetostatik analizde Grafoanalitik metot, Joukowsky Manivelası,Mekanizmalarda dinamik analiz: Wittenbauer metodu, Volanın boyutlandırılması, Dönen Kütlelerin ve Mekanizmaların Dengelenmesi,Eşdeğer kütle indirgenmesi, Düzlemsel hareket yapan mekanizmalarda dengeleme.

  131215114 Termodinamik II (3+0) 3
  Kullanılabilirlik, tersinmezlik II. Yasa verimi,İdeal çevrimler,Otto, Diesel ve karma çevrimler,Stirling ve Ericsson çevrimleri,Brayon çevrimi ve uygulamaları,Rankine çevrimi ve uygulamaları,Kojenerasyon,Birleşik ısı güç üretimi,Soğutma makineleri ve ısı pompaları,Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri,Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme,Kimyasal reaksiyonlar,Yakıtlar ve yanma,Gaz karışımları ve termodinamik bağıntılar

  131216118 Akışkanlar Mekaniği I (2+2) 3
  Genel giriş, tanımlar, boyutlar ve birimler, problem çözümünde takip edilecek adımlar.,Akışkanların sınıflandırılması, 1, 2 ve 3 boyutlu akışlar, akışkan hareket denklemleri için alansal ve noktasal bakış açıları.,Akışın sınıflandırılması, laminar ve türbülanslı akış tanımı, sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlar.,Akışkan statiği.,Akışkan Statiği (Devam) ,Kütlenin korunumu ,Kütle korunumuna ait uygulamalar ,Momenyumun korunumu kanunu,Momentum korunumuna ait uygulamalar,Enerjinin korunumu kanunu,Navier-Stokes Denklemleri,Kartezyen koordinatlarda N-S denklemlerinin analitik çözümleri,Silindirik koordinatlarda N-S denklemlerinin analitik çözümleri,Navier-Stokes Denklemlerine ait genel uygulamalar

  Teknik Seçmeli I Dersler
  131215500 İçten Yanmalı Motorlar (3+0) 3
  Motorların tanımı, Benzin ve Diesel motorlarının çalışma prensipleri, 2- ve 4-zamanlı motorlar,Pistonlu motorların ideal çevrimleri, Isıl verimler, karşılaştırmalar, ideal çevrimden sapmalar,Motor yakıtları,  yakıtların sınıflandırılması ,Yakıtların özellikleri, vuruntu direnci, tutuşma meyili, yanma kimyası (hava fazlalık katsayısı, ısıl değer, adyabatik alev sıcaklığı, dissosiyasyon),Gerçek çevrim zamanları, Emme zamanı, volümetrik verim,Sıkıştırma zamanı, Benzin motorlarında yanma ve etkileyen faktörler,Benzin motorlarında vuruntulu yanma, Vuruntuyu etkileyen faktörler,Diesel motorlarında yanma, Tutuşma gecikmesi, etkileyen faktörler,Genişleme ve egzoz zamanları, egzoz gazlarındaki kirletici emisyonlar,Benzin motorlarında karışım oluşturulması,Karbüratörlü sistemler, Püskürtmeli sistemler, Hava fazlalık katsayısı kontrolu,Diesel motorlarında karışım oluşturulması, püskürtme pompaları ve enjektörler, atomizasyon,Diesel motorlarında yanma odası tipleri
  Yalıtım Teknikleri (3+0) 3
  Hidrolik Akım Makinaları (3+0) 3
  Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü (3+0) 3

  Yukarı

  6.YARIYIL»
  131216119 Elektrik Elektronik Bilgisi  (3+0) 3
  Giriş, temel birimler ve teoremleri,Doğru akım devrelerinde seri ve paralel bağlantıları,Doğru akım gözlü devreleri ve çözüm yöntemleri,Alternatif akım devreleri ve çözüm yöntemleri,Alternatif akım devrelerinde kompleks güç kavramı,Doğru akım makineleri ve temel prensipleri,Transformatörler ve temel prensipleri,Üç faz akım ve gerilim bağıntıları,Elektronik devre elemanları ve çalışma prensipleri,Doğrultmaçlar ve basit doğru akım doğrultmaç devreleri,Mantık devreleri,Doğruluk tabloları ve lojik fonksiyonlar,Basit kumanda devreleri ve devre elemanları

  131216116 Isı Transferi (3+0) 3
  Isı geçişinin tanıtımı ve özel kanunları,Bir boyutlu ısı iletimi ve düzlem duvarlarda ısı geçişi,Silindirik yüzeyler ve kritik yalıtım yarıçapı,Küresel yüzeyler ve ısı iletiminin genel denklemi,İçinde ısı kaynağı olan düzlem ve silindirik cisimlerde ısı geçişi,Genişletilmiş yüzeylerde ısı geçişi,Zamana bağlı ısı geçişi,Isı taşınımı ve levha üzerindeki akışta hız, momentum ve enerji denklemleri,Levha üzerinde zorlanmış akışta ısı taşınımı,Boru içinde ve boru dışındaki akışta ısı taşınımı,Doğal ısı taşınımı,Isı değiştiricileri,Isı ışınımı, siyah ve gri cisim ışınımı, yüzeyler arasında ışınım ve şekil faktörleri,Net ışınım ve elektriksel benzeşim yöntemi

  131215112 Makine Dinamiği (3+0) 3
  Dinamik Prensipler: Kuvvet ve kuvvet çiftleri, Makinelerdeki kuvvetler, Statik dengeleme,Statik Kuvvetlerin Etkisi Altında Dengeleme: Sürtünmesiz koşul, Süperpozisyon prensibi,Direnç kuvvetleri altında mekanik sistemler, Sürtünme altında statik kuvvet analizi,Dinamik Kuvvet Analizi: Ağırlık merkezi ve rijit cismin atalet momenti, Rijit cisimler için Newntonun ikinci prensibi,D’Alambert prensibi, Dinamik  kuvvet analizi,Virtuel iş prensibi, Virtuel iş prensibi ile statik kuvvet analizi, Virtuel iş prensibi ile dinamik kuvvet analizi,Makineler Üzerindeki Dinamik Hareket Analizi: Eşdeğer atalet ve moment,Tahrik elemanı: Motor, Hareket denklemi ve nümeriksel çözümü, Volan seçimi,Kam Dinamikleri: Kam mekanizmalarının kuvvet analizi, Kam  mekanizmalarının dinamiği,Dengeleme: Döner cisimlerin dengelenmesi, Rotorlar,Dengeleme Makineleri,Yerinde Dengeleme,Mekanizmaların Dengelenmesi. Pistonlu Makinelerin Dengelenmesi.

  131216117 Makine Elemanları II (2+2) 3
  Kaplinler ve Kavramalar/ Kaplinler ve hesaplamaları,Kaplinler ve Kavramalar/Kavrama Çeşitleri ,Kaplinler ve Kavramalar/Kavramaların Hesap Yöntemleri ,Triboloji/Sürtünme /Aşınma/Yağlama,Kaymalı Yataklar/Genel ifadeler ,Kaymalı Yataklar/Hesap yöntemleri ,Yuvarlanmalı Yataklar/ Genel ifadeler ,Yuvarlanmalı Yataklar/ Hesap yöntemleri ,Dişli Çark Mekanizmaları/Dişlilerin sınıflandırılması,Dişli Çark Mekanizmaları/Dişlilerde hesap yöntemleri ,Dişli Çark Mekanizmaları/Düz dişli çarklar ,Dişli Çark Mekanizmaları/Helisel dişli çarklar ,Dişli Çark Mekanizmaları/Konik-Sonsuz dişli mekanizlamarı ,Sürtünmeli Çark, Kayışa Kasnak, Zincir Mekanizmaları

  131216118 Akışkanlar Mekaniği II (2+2) 3
  Euler denklemleri,Bernouille Denklemi,Bernouille Denklemlerine ait uygulamalar,Vorteks transport denklemi,Vorteks transport denklemine ait uygulamalar,İdeal akışlar için karmaşık sayılar teorisi,Temel ideal akışlar,İdeal akışlara ait uygulamalar, Sınır tabaka teorisi,Sınır tabaka teorisi, benzeşim çözümler,Sınır tabaka teorisi, integral çözümler,Sınır tabaka teorisine ait uygulamalar,Stabilite analizleri,Türbülansa Giriş.

  Teknik Seçmeli II Dersler
  131216502 Hidrolik ve Pnömatik Devreler   (3+0) 3
  Giriş; hidrostatik ve hidroliğin önemi. Hidrolik devrelerdeki gelişmeler,Hidrolik devre elemanları ve hidrolik devre yapılarının sınıflandırılması,Hidrolik devre tasarımında kullanılan mühendislik yaklaşımları. Pompa ve silindir etkilerinin örneklendirilmesi. Valf çeşitleri ve devre tasarımda kullanımı,Hidrolik pompaların tanımı,Hidrolik silindirler ve ara elemanlar,Hidrolik valfler,Hidrolik devre uygulamaları,1.  Uygulamalı problem çözümleri. ,Pnömatik uygulamalarının ve temel prensiplerinin önemini anlamak. Analizler için temel prensipleri öğrenmek ve uygulamak, pnömatiğin tasarımı,Pnömatik silindirler ve yön kontrol valfleri,Hız ve basınç kontrol yöntemleri,Hidro-pnömatik üniteler,Pnömatik devre uygulamalrı,Pnömatik devrelerin endüstriye uygulanması.

  131216501 Termal Sistem Tasarımı  (3+0) 3
  Isıtma sistemlerinin tanıtımı,Isı yalıtım hesabı (TS 825),Bina ısı kaybı hesabı,Bina ısı kaybı hesabı,Isıtma sistemleri seçimi,Örnekler ve uygulamalar,Kızgın sulu sistemlerde boru çaplarının belirlenmesi,Isıtma sistemlerinin ekonomik analizi,Kazan, radyatör, pompa ve ekipmanları,Emniyet sistemleri,Eşanjör daireleri,Isıtma sistemlerinde ekonomi, kontrol yöntemleri,Yakıt ve ekipman maliyeti

  131216503 Modern İmalat Yöntemleri  (3+0) 3
  Ultrasonik İşleme (USM),Aşındırıcı Hava Jeti ile İşleme (AJM),Su Jeti ile İşleme (WJM),Kimyasal İşleme (CHM),Elektro-Kimyasal İşleme (ECM) ve Elektro-Kimyasal Taşlama (ECG),Elektro-Kimyasal Çapak Alma (ECD) ve Elektro-Kimyasal Honlama (ECH),Elektro Erozyon ile İşleme (EDM),Tel Erozyon ile Kesme (WEDM),Laser ile İşleme (Kesme/delme/kaynak) (LBM),Elektron Işını ile Delme (EBM),Plazma ile Kesme (PAM or PAC),İyon Işını ile Delme ve Kesme (IBM),Alışılmamış İmalat Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  Yukarı

  7.YARIYIL»
  131218308 Mühendislik Ekonomisi (4+0) 4
  Mühendislik Ekonomisine giriş,Faiz belirleme yöntemleri ve kullanılışları,Taksitli ödemeler,Bankalarla sermaye teşkili,Temel değerlendirme yöntemleri ,Duyarlılık analizi ve istatistiksel değerlendirme teknikleri,Alternatiflerin Karşılaştırması,Nihai kararı verme,Başabaş analizi,Yenileme yatırımları,Enflasyonun yatırımlara etkisi,Amortisman ve gelir vergisinin yatırımlara etkileri,Ekonomik fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi

  131217120  Makina laboratuarı-I (0+4) 2
  Mekanik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Mekanik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Mekanik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Enerji Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Enerji Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Enerji Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Termodinamik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Termodinamik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Termodinamik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Makine Dinamiği ve Teorisi Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Makine Dinamiği ve Teorisi Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması

  Teknik Seçmeli III Dersler
  131217500 Bilgisayar Destekli Üretim CNC (3+0) 3
  Otomasyon ve mekanizasyon kavramları, CAD, CAM sistemlerine genel bakış, CAD-CAM integrasyonu. ,Talaşlı imalat yöntemleri, Konvansiyonel tezgah yapıları, Takım tezgahlarının sınıflandırılması, İmalat yöntemine göre, imalat sayı ve hızına göre, Kontrol sistemine göre; Elle kontrol, Otomatik kontrol; Mekanik otomatlar, Sayısal Otomatlar, Bilgisayar sayısal kontrollü tezgahlar,Bilgisayarla sayısal kontrollü tezgahlar, konstrüksiyon esasları, takım sistemi, parça sistemi, tahrik sistemleri, motorlar, sensörler, kontrol sistemi. ,Tezgah eksenleri, interpolasyon, ölçülendirme sistemleri,CNC tezgahların kontrol sistemleri,CNC programlama yöntemleri; Elle program yazma, Diyalog yöntemi, Çizimden program oluşturma, Tersine mühendislik ,ISO programlama yöntemi ve G, M kodları, Tornalama ve Program Oluşturma ,ISO programlama yöntemi ve G, M kodları, Frezeleme ve Program Oluşturma ,ISO programlama yöntemi ve G, M kodları, Frezeleme Merkezi ve Program Oluşturma ,ISO programlama yöntemi ve G, M kodları, İşleme Merkezi ve Program Oluşturma,Uygulama: Torna programlama,Uygulama: Torna programlama,Uygulama: Freze programlama,Uygulama: Freze programlama
  131217501 Yenilenebilir Enerji Kaynakları (3+0) 3
  Güneş, fizyon reaksiyonu ve güneşin yaydığı güç,Güneş sabiti ve güneş enerjisi sitemleri,Rüzgar enerjisi ve rüzgar haritaları,Lanchester-Betz limiti,Rüzgar santralleri ve deniz üstü uygulamalar,Jeotermal kaynakların etüdü,Hidrolik kaynaklar ve Türkiye için önemi,Depolanabilir ve yenilenebilir enerji kaynağı,Doruk yük problemi ve enerji kalitesi, emre amadelik,Dalda enerjisi ve kaynak olarak değeri,Biyokütle ve Biyogaz üretimi ve depolanması,Biyobenzin ve üretimi,Biyomotorin ve üretimi,Enerji güvenliği ve enerji tasarrufu
  131217503 Güç Aktarma Organları   (3+0) 3
  Karayolu taşıtları ile ilgili tanımlar ve sınıflandırma. Karayolu taşıtlarının yol açtığı sorunlar,Taşıt konstrüksiyonu ile ilgili genel kavramlar ve yöntemler, güvenilirlik,Motorla taşıtın eş çalışması, aktarma organlarının görevleri,Hız değiştiricilerin konstrüksiyonu, boyutlandırılması ve tipleri,Moment değiştiricilerin konstrüksiyonu ve tipleri, kademeli moment değiştiriciler,Kademe değiştirme donanımı, senkromej mekanizmaları,Planet mekanizmaları ve tipleri,Planet zincirlerine örnekler,Hidrodinamik değiştiricilerin konstrüksiyonu ve tipleri. Trilok moment değiştiriciler,Otomatik moment değiştiricilerin konstrüksiyonu ve tipleri,Aks tahriği, aks moment değiştirici ve dağıtıcıları. (),Akslar arası moment dağıtıcıları,Oynak miller, kardan mafsalları.
  Yakma Sistemleri Kontrolü (3+0) 3
  Kompozit Malzemeler(3+0) 3

  Teknik Seçmeli V  Dersler
  131217600 Toz Metalurjisi(3+0) 3
  Toz metalurjisine giriş; temel kavramlar,Üretim aşamaları ve işlemler,Metal tozu üretim teknikleri; atomizasyon ve mekanik teknikler,Metal tozu üretim teknikleri; kimyasal ve diğer yöntemler,Tozların karakterizasyonu,Toz şekillendirme yöntemleri,Tozların presleme ile şekillendirilmesinin esasları,Ekstrüzyon, haddeleme ile şekillendirme,Tam yoğunluk teknikleri,Sinterlemenin esasları,Toz metal parça tasarımı,Parça bitirme işlemleri,Toz metal parçaların ısıl işlemleri,Toz metalurjisi uygulamaları
  131217601 Sonlu Elemanlar Metodu (3+0) 3
  131217603 Soğutma Tekniği  (3+0) 3
  131217604 Isı Değiştiricileri  (3+0) 3
  Isı değiştiricileri tanımı ve uygulama alanları,Akış düzenlemelerine ve konstrüksiyon tiplerine göre sınıflandırma,Toplam ısı geçiş katsayısı,Toplam ısı geçiş katsayısı uygulamaları,Ortalama logaritmik sıcaklık farkının (paralel ve ters akışlı ısı değiştiricileri için) hesabı ve kullanımı,Ortalama logaritmik sıcaklık farkının uygulamaları,Çok geçişli ve çapraz akışlı ısı değiştiricileri,Çok geçişli ve çapraz akışlı ısı değiştiricileri uygulamaları ,etkenlik-NTU yönteminin tanımı ve hesaplanması,etkenlik-NTU yöntemi uygulamaları ,kompakt ısı değiştiricileri,kompakt ısı değiştiricileri uygulamaları,Isı değiştiricilerinin endüstrideki uygulamaları
  Pnömatik Devreler (3+0) 3

  Teknik Seçmeli VII Dersler
  131217703 Rüzgar Enerjisi Sistemleri (3+0) 3
  Dünya ve Türkiye’nin enerji ihtiyacı-tüketimi ve bunun içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri,İklim değişikliği ve Kyoto protokolü,Rüzgar enerjisi ile ilgili genel kavramlar,Rüzgar türlerinin sınıflandırılması ve rüzgar hızının yükseklikle değişimi,Rüzgar enerjisi kullanımının tarihsel gelişimi,Rüzgar enerjisine etkiyen yüzey pürüzlülük faktörü ve rüzgar enerji potansiyelinin hesaplanması,Dünyada ve Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyeli ve kullanımı,Rüzgar ölçüm istasyonlarının ve rüzgar türbinlerinin konuşlandırılması,Bir rüzgar ölçüm istasyonunda olması gerekli ölçüm ekipmanları ve ölçüm alma işlemleri,Rüzgar hızı analizinde kullanılan istatistiki yöntemler,Rüzgar türbininde güç eğrisi. Modern rüzgar türbinleri ve rüzgar türbin çeşitleri. Yatay eksenli rüzgar türbini uygulamaları,Rüzgar türbini ekipmanları,Şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız  rüzgar türbinleri
  131217704 Modern Kaynak Teknikleri (3+0) 3
  131227706 Korozyon  (3+0) 3
  Korozyonun tanımı, önemi ve ekonomisi,Oksitlenme (Termodinamiği, Kinetiği),Elektrokimyasal korozyon,Elektrokimyasal korozyon,Elektrolitik Yolla Saf Metal Üretimi, Pasiflik,Korozyon Ortamları,Korozyon Türleri,Mekanik faktörlerden etkilenen korozyon tipleri,Korozyona Karşı Önlemler (Tasarım, Yavaşlatıcılar, Yüzey Kaplamalar, Anodik koruma, Katodik koruma),Korozyona Karşı Önlemler (Tasarım, Yavaşlatıcılar, Yüzey Kaplamalar, Anodik koruma, Katodik koruma),Mühendislik malzemelerinin korozyonu (demir ve alaşımları, Alüminyum ve alaşımları, Bakır ve alaşımları, Titanyum ve alaşımları v.s.),Mühendislik malzemelerinin korozyonu (demir ve alaşımları, Alüminyum ve alaşımları, Bakır ve alaşımları, Titanyum ve alaşımları v.s.),Dönem Tekrarı
  131217708 Endüstriyel Malzemeler (3+0) 3
  131217709 Mekanik Titreşimler (3+0) 3
  Temel kavramlar: Frekans, periyot, doğal frekans, rezonans frekansı, vd,Titreşim türleri: Doğal, zorlamalı, sönümlü, sönümsüz ve Kendi kendini etkileyen titreşimler,Bir  serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemleri,Sönümlü ve sönümsüz titreşimler,Newtonun hareket kanunu, Enerji metodu ve Rayleigh metodu,Millerin kritik hızlarının hesaplanması,İki serbestlik dereceli sistemler: Hareket denklemleri,Titreşim izolasyonu,Koordinat transformasyonu, Tabii koordinatlar, Titreşim modları,Çok serbestlik dereceli sistemler,Burulma titreşimleri,Lineer olmayan titreşimler: Hareket denklemleri,Kendi kendini etkileyen titreşimler. Kararlılık.

  Mühendislik Çözümlemeleri Dersleri
  131217900 Yüzey Müh Çöz (4+2) 5
  131217901 Enerji Müh Çöz (4+2) 5
  131217903 Makine Elemanları Çöz.(4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217904 İmalat Müh Çöz 4+2) 5
  131227905 Mekanik Mühendisliği Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217906 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217910 Enerji Dönüşüm Müh Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217911 Otomotiv Müh. Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217912 Isı Değiştiricileri Müh. Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217913 Kaynak Müh Çöz
  131217916 Isıtma Sistemleri Mühendisliği Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217917 Plastik Şekillendirme Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217918 Yakma Sistemleri Mühendisliği Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  131217920 Makine Dinamiği Çözümlemeleri (4+2) 5
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu
  İklimlendirme sistemleri Çöz(4+2) 5
  Hasar Analizi Müh Çöz(4+2) 5
  Termodinamik Müh Çöz(4+2) 5

  131218951 Enerji Müh Projesi (0+2) 1

  Yukarı

  8.YARIYIL»
  Makina laboratuarı-II (0+4) 2
  Mekanik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Mekanik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Mekanik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Enerji Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Enerji Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Enerji Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı’na ait deney anlatımı ve uygulaması,Termodinamik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Termodinamik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Termodinamik Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Makine Dinamiği ve Teorisi Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması,Makine Dinamiği ve Teorisi Anabilim Dalı’ na ait deney anlatımı ve uygulaması

  131218503 Transport Tekniği (Teknik Seçmeli IV) (3+0) 3
  Dersin tanıtımı, işleyiş tarzının aktarılması. Yük türlerinin tanıtılması, kesikli ve sürekli iletim makineleri. ,Kaldırma makinelerinin yapısı ve parçaları, kaldırma makinelerinin çalışma mekaniği. ,Vinçlerin parçaları (halat, zincir, kanca, tanbur, makara ve makara sistemleri) ve mukavemet hesaplamaları,Kren, basit palanga, Weston palangası, caraskal, sonsuz vida palangalarının  yapıları, çalışama mekaniği ve örnek hesaplamalar,Sürekli yük iletim makinelerinin tanıtılması, çalışma mekanikleri, yük kapasitesi bağıntıları,Bantlı iletim makinelerinin yapısı, parçaları, çalışma mekanikleri, hesaplamaları ve örneklemeler,Helezon iletim makinelerinin yapısı, parçaları, çalışma mekanikleri, hesaplamaları ve örneklemeler,Kesikli çalışan iletim makinelerinin tanıtımı, taşıt, iş kamyonu ve iş makinelerinin yapısı, parçaları, çalışma mekanikleri,Kesikli çalışan iletim makineleri hesaplamaları ve örneklemeler,Fren sistemleri ve mekaniği,Fren sistemleri, kaldırma makinelerinde ve taşıtlarda fren sistemlerinin çalışma yapıları,Asansör sistemlerinin yapısı, mekaniği,Asansör sistemlerinin hesaplamaları,Transport sistemleri hakkında standartlar ve yönetmelikler.

  131218506 Buhar Kazanları (Teknik Seçmeli IV) (3+0) 3
  Giriş; Kazanların enerji ve çevre ekonomisindeki önemi, kazan teknolojisindeki gelişmeler,Kazanların sınıflandırılması, kazan sistem yapısı, ekonomik sektörlerde kazan uygulamaları. ,Buhar kazanı tasarımında mühendislik yaklaşımı, yakıt türü ve analizlerinin tasarıma etkisinin irdelenmesi, analiz hesapları, kazan yük koşulları, yakıt ve kazan türü seçimi. ,Kazan ısıl tasarım hesapları, anma ısıl gücünde ısıl performans hesapları. Yakıt tüketimi ve baca gazı sıcaklığı hesabı. ,Kazan ısıl tasarım: Hava veya doğrudan oksijenle yakma, yanma hesapları, Alev emisivite ve baca gazı yoğuşma sıcaklığı hesabı. Duman (yanma) gazı termodnamik özellikleri, hava ve duman gazı kanalları hızlarının belirlenmesi,Buhar (iş akışkanı) üretim süreci tasarımı, ısıtma yüzeylerinin (ekonomizer, buharlaştırıcı, kızdırıcı, ara kızdırıcı, hava ön ısıtıcı) ısıl yüklerinin ve termodinamik özelliklerinin hesabı.  ,Yanma odası tasarımı, yanma odası hacimsel, kesitsel, kuşaksal özgül ısı yükleri. Yanma odası is, gaz, partikül emisivitesinin hesabı,1.  Uygulamalı problem çözümleri. ,Adyabatik yanma odası sıcaklığı, yanma odası ve ısıtma yüzeyleri çıkışında duman gazı sıcaklıklarının hesabı.Isı geçiş katsayılarının ve toplam ısı transferi katsayılarının, ortalama logaritmik sıcaklıkların hesabı. ,Garanti ısıl performans koşulunun sağlanabilmesi için ısıtma yüzeyleri alanlarının iteratif yaklaşımla hesaplanması. Kazan dış ve iç enerji dengesinin irdelenmesi. Kazan imalatı için ısıtma yüzeyi ve boru boylarının hesaplanması.  ,Kazan mekanik tasarımı: Isıtma yüzeylerinin mekanik tasarımı, imalatı ve duman kanallarına konumlanması. Kazan ısıtma yüzeyleri gerilim analizleri. Kazan malzemeleri. Isıtma yüzeyleri malzeme seçimleri. Kazan kritik noktalarının belirlenmesi ve gerekli tasarım önlemlerinin alınması. , Kazan verim ve emisyon testi,Kazan çekiş sistemi tasarımı: Kazan çekiş kayıpları, fan ve baca hesapları. Deneysel kazan yanma, ısıl performans ve emisyon analizleri. Emisyon faktörleri ve emisyon hesapları,Kazan yakıt hazırlama, yakma, besleme suyu hazırlama ve baca gazı arıtma (toz, SO2, NOx) sistemleri.

  131218501 Güç Santralları (Teknik Seçmeli IV) (3+0) 3
  Enerji kaynakları ve sınıflandırılması,Enerji santrallerinin çalışma prensipleri,Termik santraller ve çeşitleri,Yakıt çeşitleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri,Termik santrallerin tesis elemanları,Yakıt ve su hazırlama, yoğuşma sistemi,Termik santrallerde enerji üretim hesabı,Hidrolik enerji santralleri ve çeşitleri,Hidrolik enerji santrallerinin tesis elemanları,Hidrolik santrallerde enerji üretim hesabı,Rüzgar enerjisi santralleri ve çeşitleri,Rüzgar santrallerinde enerji üretim hesabı,Özel tip santraller, kojenerasyon ve kullanım alanları,Nükleer enerji santralleri

  131218505 Malzemelerin Mekanik Davranışları (Teknik Seçmeli IV) (3+0) 3
  Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi,Malzemelerin Yapısı,Kristal Yapılı Malzemelerin Plastik deformasyonu,Mukavemet Artırma Yöntemleri,Malzemelerin Sertlik ölçme,Malzemelerin Çekme Deneyi,Malzemelerin Çekme Deneyi ,Malzemelerin Basma Deneyi, Malzemelerin Burma Deneyi,Metalik Malzemelerin Eğme ve Katlama Deneyi, Metalik Saç ve Bantların Çökertme Deneyi,Malzemelerin Sürünme ve Gerilme Gevşemesi Deneyleri,Kırılma ve Kırılma Tokluğu Deneyi, Malzemelerin Darbe Deneyi,Malzemelerin Yorulma Dayanımı ,Malzemelerin Yorulma Dayanımı
  131218605 Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri (Teknik Seçmeli VI)  (3+0) 3
  Atmosfer, iklim ve hava,Havanın özelikleri,Mahal havası miktarının tayini,Hava çeşitleri ve hava karışım odaları,Hava filtreleri, hava ısıtıcıları ve hava soğutucuları,Hava nemlendiricileri ve kurutucuları,Hava kanallarının kısımları,Hava kanalı hesapları,Psikrometri ve uygulamaları,Soğutma yükü hesabı,Klima santralleri ve elemanları,Soğutma Sistem Bileşenleri,Klima sistemlerinin sınıflandırılması, seçimi ve karşılaştırılması

      Talaşlı İmalat Dinamiği (Teknik Seçmeli VI)  (3+0) 3
  Mekanik titreşimler: Doğal, zorlamalı ve kendiliğinden oluşan titreşimler,Talaş kaldırmada kesme mekanikleri ve kesme dinamikleri,Kesme sisteminin serbestlik derecesi ve titreşim modları,Bir serbestlik dereceli sistemlerin transfer fonksiyonları,İki serbestlik dereceli sistemlerin transfer fonksiyonları,Takım tezgahlarında titreşimler ve dinamik kuvvetler,Talaş kaldırmada kendini etkileyen titreşimler,Bir serbestlik dereceli kesme sistemlerinin dinamik modellenmesi,İki serbestlik dereceli kesme sistemlerinin dinamik modellenmesi,Çok serbestlik dereceye ve titreşim moduna sahip kesme sistemlerinin yönlendirilmiş transfer fonksiyonları,Kesme sistemlerinin Kararlılık analizi yöntemleri ve kesme sistemlerine uygulanması,Kesme sistemlerinin Kararlılık analizi yöntemleri ve kesme sistemlerine uygulanması,Kararlılığa kesme sistemlerinin etkisi. Kararlılık analizi yöntemlerinin simülasyon uygulamaları.

  131218607 Taşıtlarda Yakıt Ekonomisi (Teknik Seçmeli VI) (3+0) 3
  Taşıtlarda yakıt ekonomisinin tarihsel gelişimi,Yakıt ekonomisini etkileyen ana parametreler,Taşıtlarda hareket denklemi ve yakıt tüketiminin matematiksel modeli,Şehir İçi ve Şehir Dışı Yollarda Yakıt Harcamasını Etkileyen Faktörler,Motorlarda çevrim kayıpları ve iyileştirilmesi,Motorlarda çevrim kayıpları ve iyileştirilmesi,Benzinli motorlarda yakıt ekonomisi,Benzinli motorlarda yakıt ekonomisi ve egzoz emisyonları,Dizel motorlarda yakıt ekonomisi,Dizel motorlarda yakıt ekonomisi ve egzoz emisyonları,Motor ve güç aktarma organları uyumu,Lastik yuvarlanma direnci ve yakıt ekonomisi,Sürücü davranışları ve sürücü şartlarının yakıt ekonomisine etkileri

  131218600 Isıl İşlemler (Teknik Seçmeli VI) (3+0) 3
  Isıl işleme giriş; temel kavramlar, alaşımlar, faz dönüşümleri,Demir-Karbon alaşımları; çeliklerin özellikleri, katkı elemanlarının özelliklere etkisi,Isıl işlemin esasları; sertleştirme,Östemperleme, martemperleme,Tavlama, küreleştirme,çökelme sertleşmesi, Zaman-sıcaklık-Dönüşüm diyagramları,Sürekli soğuma eğrileri,Sertleşebilirlik; jominy deneyi,Sade karbonlu çeliklerin ısıl işlemleri,Takımların sertleştirilmesi ve temperleme,Yapı çeliklerinin ısıl işlemleri,Yüzey sertleştirme yöntemlerinin esasları; karbürizasyon,Nitrürleme, borlama, alevle, indüksiyonla yüzey sertleştirme,Isıl işlem için tasarım

  131218953 İmalat Mühendisliği Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218958 Isı Değiştiricileri Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131228962 Isıtma Sistemleri Projesi(0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

    Makine Dinamiği ve Teorisi Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218952 Makine Elemanları Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218954 Mekanik Mühendislik Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218965 Mühendislik Malzemeleri Seçim Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanınraporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218959 Otomotiv Sistemleri Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218961 Plastik Şekillendirme Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218955 Enerji Dönüşüm Sistemleri Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması, Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218956 Akışkanlar Mekaniği Projesi (0+2) 1
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218963 Yüzey Mühendisliği Projesi (0+2) 1
  İmalat ve tasarıma giriş,Sanayide sık aşınan makina parçalarının tanıtılması ,Parça resmi çizimleri ve parçanın boyutlandırılması,Malzemenin bilgisayar yardımı ile simülasyonu,İmalat resimlerinin uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ,Malzeme seçimi,Malzeme işleme tezgahlarının seçimi,İmal edilen parçaların boyut ve özellik açısından incelenmesi,Isıl işlem yöntemlerinin tanıtılması  ,Üretilen malzemeye uygun ısıl işlem yöntemi seçimi,Yüzey sertleştirme teknikleri,Alevle yüzey sertleştirme ,Yüzey sertleştirme uygulamamalarında diğer yöntemler ,Yüzey işlemi tamamlanan parçaların yüzey sertliğinin ve yüzey kalitesinin değerlendirilmesi

  131218964 Yakma Sistemleri Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218956 Akışkanlar Mekaniği Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218953 İmalat Mühendisliği Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218958 Isı değiştiricileri Tasarımı (4+0) 4
  Tasarım konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Tasarım çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218955 Enerji Dönüşüm Sistemleri Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218962 Isıtma Sistemleri Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  Makine Dinamiği ve Teorisi Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218952 Makine Elemanları Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218954 Mekanik Mühendislik Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218965 Mühendislik Malzemeleri Seçimi Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218961 Plastik Şekillendirme Tasarımı (4+0) 4
  Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması ,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Proje çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218959 Otomotiv Sistemleri Tasarımı (4+0) 4
  Tasarım konusunun belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması,Literatür taraması,Literatür taramasının özetlenmesi, konunun kapsamının belirlenmesi,Tasarım çalışmasının uygulamaya başlanması,Çalışmada deneysel, sayısal yöntemlerin belirlenmesi,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Çalışmada izlenecek yöntem üzerindeki çalışmalar,Yapılan çalışmaların literatür ile kıyaslanması,Verilerin Oluşturulması ve çalışmanın raporlanması,Çalışmanın raporlanması,Çalışmanın Sunumu

  131218963 Yüzey Mühendisliği Tasarımı (4+0) 4
  Yüzey hasarlarına giriş ve yüzey hasarlarının ortaya çıkış nedenleri,Aşınma sistemi ve aşınma standartları,Aşınma mekanizması ve türleri ,Aşınma mekanizması ve türleri ,Aşınma direnci ve aşınma davranışları ,Aşınma deneyleri,Korozyon ve korozyona bağlı hasarlar,Korozyon çeşitleri, sıcak gaz korozyonu, seçici korozyon, atmosferik korozyon ve taneler arası korozyon,Diğer korozyon çeşitleri, delik korozyonu ve gerilmeli korozyon,Yüzey kaplama tekniklerine giriş, fiziksel kaplama yöntemleri,Püskürtme teknikleriyle yüzey kaplama,Modern ve klasik kaynak teknikleriyle yüzey kaplama ,Kimyasal yöntemlerle yüzey kaplama ,Diğer kaplama teknikleri ve kaplamada kalite değerlendirmesi
   


  Şunlar da ilginizi çekebilir:

  #1 Frank Woods, 6 Temmuz 2011
  Last edited: 6 Temmuz 2011

Sayfayı Paylaş